top of page

Kan mijn erkende onderneming me bijkomende kosten aanrekenen?

De wetgeving rond dienstencheques vermeldt niets over facturatie van bijkomende kosten aan de gebruikers van het systeem. Dat betekent dat uw erkende onderneming kan vragen om bepaalde kosten te betalen bovenop de prestatie van uw huishoudhulp. Het kan hier gaan om administratieve- of verplaatsingskosten. Die kunnen gefactureerd worden per gepresteerd uur of op jaarbasis. Een aantal regels dienen wel gerespecteerd te worden:

  • De bijkomende kosten mogen niet met dienstencheques betaald worden.

  • Als de erkende onderneming bijkomende kosten wil factureren, moet u daarmee akkoord gaan. Dat betekent dat die kosten moeten staan in het contract dat u met uw erkende onderneming afgesloten hebt.

  • Het moet gaan over werkelijke en redelijke kosten en de erkende onderneming moet duidelijk uitleggen welke kosten gefactureerd worden en waarvoor.

  • Er moet een factuur van de kosten gemaakt worden.

Meer info hieromtrent kan je vinden op de website van dienstencheques Vlaanderen via volgende link

Waarom voert Sapo een administratieve bijdrage in?

Hoewel we de opkomende trend in onze sector van het invoeren van extra kosten lange tijd aan ons hebben kunnen laten voorbijgaan, blijft de druk op de marges stijgen. Als gevolg hiervan zijn wij genoodzaakt om een administratieve bijdrage aan te rekenen.

 

Waarvoor wordt de administratieve bijdrage gebruikt?

De dienstencheques worden in eerste instantie gebruikt om het loon van de huishoudhulpen te betalen. Terwijl de subsidies vanuit de Vlaamse overheid stabiel blijven, zijn onze andere directe en indirecte kosten sterk gestegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vervoerskosten. We vinden het belangrijk dat onze huishoudhulpen zich goed voelen en duurzaam kunnen werken, dit wil zeggen met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, een degelijke opleiding op vlak van technieken, persoonlijke coaching en ondersteuning en een correcte vergoeding voor hun verplaatsingen.

 

Rekenen andere dienstenchequebedrijven ook kosten aan?

Ja, er bestaan verschillende methoden waarop kosten worden aangerekend, bijvoorbeeld met het aanrekenen van kosten per cheque of door het verplicht aankopen van producten.

Hoeveel bedraagt de administratieve bijdrage?

Er wordt een administratieve bijdrage van €30 per semester aangerekend. Deze kost wordt tweemaal per jaar gefactureerd, telkens in oktober en in april. Bij opstart tussen de twee facturatieperiodes, wordt in de eerste maand dat de poetshulp komt een factuur opgestuurd van €5 per volledige maand tot de volgende facturatieperiode.

Mogen jullie een overeenkomst zomaar veranderen?

Het is als bedrijf toegestaan om de voorwaarden van een overeenkomst éénzijdig aan te passen. We verkiezen om elke klant persoonlijk in te lichten en een getekend document terug te ontvangen. Zo zijn we zeker dat elke klant voldoende geïnformeerd is.

 

Hoe stuur ik het document op?

U kan het document fysiek afgeven op kantoor, het document terugsturen via de post, maar u mag dit ook digitaal terugsturen. Dan vragen we om een getekend exemplaar in te scannen en door te sturen via mail.

 

Wat als ik het document niet terug bezorg?

Indien we het document niet tijdig terug ontvangen, ten laatste 15 september, zijn we genoodzaakt de poetshulp (tijdelijk) op te schorten tot het document ontvangen werd.

 

Wat als ik deze administratieve bijdrage niet wil betalen?

Indien u niet akkoord gaat met de wijziging, hanteren wij de standaard opzegtermijn zoals in de overeenkomst reeds vermeld van 4 weken.

De factuur is een vooruitbetaling van 6 maanden. Betekent dit dat ik maar om de 6 maanden de samenwerking kan stopzetten?

Nee, je kan op elk moment de samenwerking met Sapo stopzetten. We hanteren de standaardtermijn van 4 weken. Er wordt geen pro-rata verrekening gemaakt van de administratieve bijdrage.

 

Ik heb onterecht een factuur ontvangen of stel vast dat er een fout is gebeurd.

In elk systeem kunnen fouten sluipen. We vragen dan ook om contact op te nemen met het kantoor via info@sapo-service.be . Eventuele bezwaren met betrekking tot de factuur dienen door de gebruiker binnen dezelfde 14 dagen ter kennis worden overgebracht aan het kantoor. Dit kan zowel via mail als via post.

 

Wat als mijn huishoudhulp langdurig afwezig is?

Bij langdurige afwezigheid wegens ziekte (d.w.z. minder dan 4u hulp per maand, gerekend over 6 maanden) zal  een nacalculatie worden gemaakt, verrekend met de volgende factuur. We doen uiteraard ons best om vervanging te voorzien.

 

Waarom betaal ik als tweewekelijkse klant evenveel als een wekelijkse klant?

We kiezen om een rechtlijnig systeem te hanteren, waarbij elke klant dezelfde kost betaald, ongeacht het aantal uren hulp, grootte van het huis, frequentie, afgelegde afstand. Zo discrimineren we niet, en is het voor iedereen duidelijk.

 

Hoeveel tijd krijg ik om te betalen?

We voorzien een standaardbetaaltermijn van 14 dagen. Indien de gebruiker niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zal de gebruiker schriftelijk worden aangemaand. Indien na de schriftelijke aanmaning geen betaling volgt, heeft Dienstenbedrijf Sapo de mogelijkheid om de dienstverlening stop te zetten.
 

bottom of page